Digitala verkyg: omröstningar och quiz

Jag tänkte samla digitala verktyg jag använder eller tänker använda under kategorin Digitala verktyg. Först ut är Quiz/omröstningstjänsterna. Jag har hittills mest använt mig av socrative, vilken jag är väldigt förtjust i. 4008186 är koden till en socrative jag gjort om förändringsfaktor. Eleverna svarade i par och sedan tittade vi i helklass på deras svar och diskuterade utifrån dem.

 

Socrative

När du vill göra långa eller korta quiz som eleverna gör i egen takt eller lärarstyrd takt. Bäst gillar jag det när eleverna får arbeta i sin egen takt och vi diskuterar svaren gemensamt sedan. Minus för den icke visuellt attraktiva sammanställningen i ett excellark.

 

Mentimeter

När du vill få en snygg (!!) sammanställning av elevernas svar på en enstaka fråga (annars får du betala). För helklassgrejer där eleverna svarar enskilt.

Voto

Omröstningar med möjlighet till flera frågor, svaren sammanställs i tydliga stapeldiagram.