Mina böcker

Matematik är det bästa jag vet! Det är det roligaste, häftigaste och coolaste som finns. Jag älskar matte så mycket att jag har tatuerat in en miniräknare på min ena arm. Jag kan inte leva utan matte. Men som tur är behöver jag inte det. För matten finns överallt. Och vi använder matte hela tiden. För att fundera ut när man måste gå för att hinna till bussen, kolla hur mycket batteri vi har kvar på mobilen eller se att man är tillräckligt lång för att åka berg- och dalbana. Den här boken handlar om matte, men inte om siffror på ett papper. Den handlar om allt som är matematik, men som du inte visste var det. Det som gör att matte är det bästa jag vet.

 

Det här är en bok för dig som vill förbättra dina elevers resultat och samtidigt effektivisera och underlätta ditt eget arbete.

Men hur lyckas du med det? Ett av svaren är att frigöra mer kompetens. Varje elev i ett klassrum bär på en massa kunskap som ibland döljer sig bakom ett svagt matematiskt självförtroende. Nyckeln är att främja ett kunskapsutbyte mellan eleverna i ett öppet klassrumsklimat där alla känner sig kompetenta och delaktiga. Resultaten höjs och du vinner tid som du kan använda till att fokusera mer på de elever som behöver extra stöd.

I boken visar författaren Sabine Louvet hur matematiken kan konkretiseras med hjälp av roliga aktiviteter i enkla digitala verktyg. Boken visar hur dessa aktiviteter kan hjälpa eleverna att genom dialog och samarbete synliggöra sitt lärande och få bättre kontroll över det.

Bokens syfte är också att hjälpa dig som matematiklärare att komma igång med användningen av digitala verktyg i din undervisning, och på så sätt göra matematiken rolig och lättbegriplig för alla elever i klassen.

Boken vänder sig till matematiklärare i högstadiet och gymnasiet som efter den senaste revideringen av Lgr 11 ska börja använda digitala verktyg i sin undervisning.