Diskussionsuppgift i genetik

Du och din grupp ska diskutera tre frågor om genteknik. Din uppgift är att ta ställning i frågan. Du måste inte välja för eller emot, du kan också vara osäker eller luta mer eller mindre åt ena eller andra hållet. Det viktiga är inte vilken ställning du tar utan att du tar ställning.

Du kommer att få träna på att ta ställning. Du kommer att möta olika argument och fakta. För att kunna ta ställning i din fråga behöver du sålla och plocka ut det som är intressant för dig och ditt ställningstagande. Det ska du sedan använda när din grupp kommer att diskutera frågorna. Ni ska bemöta varandras argument och framföra era egna. Det är viktigt att lyssna på vad de andra säger, annars blir det svårt att svara.

 

1.  Välja och designa barn.

De moderna bioteknikerna gör det redan idag möjligt att gentesta foster och tidiga embryon, för att kunna välja bort dem som bär på gener, som skulle kunna ge ett barn svåra sjukdomar. Allt eftersom vi lär oss mer om våra gener kommer man även att lära sig testa en rad olika gener som påverkar sannolikheten för andra egenskaper i stil med risk för hjärtinfarkt, risk för astma, kroppslängd eller koncentrationsförmåga.

Med tiden kommer man kanske också att lära sig komplettera ett sådant testande av gener med att kunna föra in nya gener i befruktade ägg eller tidiga embryon. Detta reser en rad frågor: Är det rätt att använda sådana metoder för att välja och designa vilka gener och egenskaper våra barn ska ha? Vilka egenskaper kan det i så fall vara rätt att påverka? Ska staten sätta upp regler eller ska varje förälder få bestämma själv? Är svaren på dessa frågor desamma för fosterdiagnostik, embryodiagnostik och tillförsel av nya gener (zygotisk genterapi)?

http://henrikbranden.se/svara-fragor/etik-bota-eller-forbattra/

http://henrikbranden.se/svara-fragor/etik-valja-och-designa-barn/

http://henrikbranden.se/svara-fragor/patent-pa-gener/

 

  1. Vem ska få se dina gener?

Det blir allt enklare och billigare att utföra gentester, och allt eftersom vi lär oss mer om människans gener hittar vi allt fler gener som sjukvården skulle kunna ha anledning att undersöka hos oss: För att hitta dem som har en högriskgen, men där man kan trycka ner den förhöjda risken med en enkel behandling, medicinering eller ändrad livsstil. Eller för att välja eller dosera medicin. Men vem ska i så fall ha rätt att få reda på resultaten av sådana tester? Försäkringsbolag? Blivande arbetsgivare? Staten? Släktingar och vänner? Två hypotetiska exempel:

– Om man hittar en gen som ger hög risk för ett hjärtproblem, som gör att hjärtat får svårt att klara häftig ansträngning, ska man använda tester av sådana gener för att sortera bort dem med högriskgener från fotbollslag, friidrottstävlingar mm?

– Om man hittar en gen som ger hög risk för cancer om man arbeta med vissa kemikalier, ska man använda sådana tester för att hindra ungdomar att komma in på utbildningar som leder till arbeten där man ofta kommer i kontakt med sådana kemikalier? Exempelvis utbildningar i biomedicin, kemi eller konstutbildningar?

 

http://henrikbranden.se/svara-fragor/svara-fragor-vem-ska-fa-se/

http://henrikbranden.se/svara-fragor/svara-fragor-register/

http://henrikbranden.se/svara-fragor/patent-pa-gener/

3. Genmodifierad mat för vem?

Är genmodifierade växter och djur i jordbruket bra eller dåligt? Vilka möjligheter reser teknikerna? Vilka risker för de med sig? Och vem kan få nytta av tekniken? Vad kan den betyda för konsumenter? För bönder i den rika delen av världen? För bönder i tredje världen?

http://henrikbranden.se/svara-fragor/svara-fragor-makten-over-maten/

http://henrikbranden.se/svara-fragor/svara-fragor-miljohot-eller-mojlighet/

http://henrikbranden.se/svara-fragor/patent-pa-gener/

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.