Planering NO

Planering för arbetsområdet med syror och baser.

I detta avsnitt kommer vi att knyta ihop säcken i NO:n. Vi ser tillbaka till biologin från början av läsåret då vi bland annat pratade om vattenlösta närsalter och mineraler. Vi kommer nu att undersöka hur det kommer sig att olika ämnen kan vara lösta i vatten och vad det får för konsekvenser för vår miljö

Lärandemål
● Förstå vad syror och baser är och hur det hänger ihop med pHskalan
● Kunna förklara syror och baser på molekylnivå
● Kunna förstå att gaser kan lösas i vatten
● Förstå hur försurning hänger ihop med utsläpp av koldioxid
● Förstå vad neutralisation är
● Kunna ge exempel på åtgärder som kan minska försurning

Begrepp
● pH
● Indikatorer
● Syror
● Baser
● Joner
● Neutralisation
● Försurning
● Koldioxid

Arbetsgång
Vi varvar genomgångar och demonstrationer med labbar.

Sidor att läsa i boken
178 -187.
Inför labrapporten gäller sid 178 – 182.
Inför muntlig uppgift gäller sid 183 – 187.

Bedömning
Bedömning kommer att ske på två uppgifter.
1. Laboration
Laborationen sker i skolan. Labrapporten skrivs hemma enligt mall. Laboration och rapport bedöms.
Här bedöms förmåga Systematiska undersökningar och förmåga Begrepp.
2. Diskussion
Under lektionstid förbereder vi oss genom att gå igenom de olika begrepp som
behövs i diskussionen. Du får sedan ta ställning i en fråga och diskutera den i
grupper. Diskussionen spelas in och bedöms.
Här bedöms förmåga Granska, kommunicera, ta ställning och förmåga Begrepp

 

matris_no7_syrabas

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.