Ma åk 7: förklaringar begrepp geometri

Parallellogram

En parallellogram är en fyrhörnig, plan geometrisk figur vars motstående sidor är parallella. Specialfall av parallellogrammer är kvadrater, rektanglar och romber.

 

Radie

Sträckan från mittpunkten i en cirkel till cirkelns kant/rand.

 

Diagonal

En sträcka som sammanbinder två icke närliggande hörn i en polygon. Jämför cirkelns diameter.

 

Rektangel

en plan geometrisk figur i form av en fyrhörning, där alla fyra hörnens vinklar är räta. Rektangelns motstående sidorär parallella och har samma längd.

 

Rät vinkel

En vinkel som bildas där två linjer korsas varav en är rak lodrät och en är rak vågrät (de är vinkelräta mot varandra). Vinkeln som bildas mellan linjerna har 90 grader

 

Romb

En romb är en fyrhörning, en plan geometrisk figur vars alla sidor är lika långa. Motstående sidor är parallella.

Ett specialfall är en rätvinklig romb, som är detsamma som en kvadrat. En romb är ett specialfall av en parallellogram.

Kvadrat

en fyrhörnig, plangeometrisk figur där alla sidor är lika långa och alla vinklar är räta.

 

Liksidig triangel

En triangel där alla sidor är lika långa och alla vinklar är 60 grader.

 

Trubbig vinkel

En vinkel som är större än 90 grader

 

Rak vinkel

En vinkel som går från en punkt på en annan på en linje, den är 180 grader stor

 

Spetsig vinkel

En vinkel som är mindre än 90 grader

 

Fyrhörning

En geometrisk figur som har fyra hörn

 

Cirkel

En cirkel är mängden av punkter i planet som ligger på samma avstånd, cirkelns radie, till en given punkt, cirkelns mittpunkt. Eller en polygon som har oändligt antal hörn.

 

Diameter

En diagonal i en cirkel som går genom mittpunkten.

 

Pi

en matematisk konstant som bland annat representerar förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter.

 

Vinklar

En vinkel uppstår når två linjer korsas eller möts. Linjerna bildar vinkelben som går upp och möts i ett hörn. Vinkeln är antalet grader mellan vinkelbenen.

 

Bas

Botten i en geometrisk figur. Kan vara figurens alla sidor beroende på hur vi vänder den. I en kvadrat eller en rektangel är basen vinkelrät mot höjden.

 

Höjd

Höjden i en geometrisk figur är vinkelrät mot basen. I en rektangel eller kvadrat är höjde den lodträta sidan som är vinkelrät mot basen men i andra geometriska figurer som triangel eller parallellogram kan vi behöva rita en höjd, vinkelät mot en eventuellt förlängd bas, i eller utanför figuren.

 

Medelpunkt

Mittpunkten i en cirkel. Den punkt som ligger mitt i cirkeln. Drar du en linje från mittpunkten till cirkelns punkt (radie) är denna alltid lika lång, oavsett åt vilket håll du drar den.

 

Grader

En grad är en enhet för att ange storleken på en vinkel. En grad, ofta skriven 1°, representerar av en full rotation runt en cirkel.

 

Vinkelsumma

Summan av vinklarna i en given figur. Triangelns vinkelsumma är alltid 180°, i en fyrhörning är den alltid 360° osv.

 

Vinkelben

De linjer som går från ett hörn och ut och tillsammans med hörnet bildar en vinkel

Skala

Förhållandet mellan ett visst avstånd på avbildningen och motsvarande avstånd i verkligheten, det vill säga hur stort ett föremål är i verkligligheten jämfört med bilden.

 

Förminskning

Vi har gjort ett objekt mindre. Skalan skrivs 1:x där x är antal gånger föremålet förminskats.

 

Förstoring

Vi har gjort ett objekt större. Skalan skrivs x:1 där x är antal gånger föremålet förstorats.

 

Trianglar

Trianglar är geometriska figurer med tre sidor och tre hörn. Triangelns vinkelsumma är 180°. Det finns rätvinkliga trianglar (en av vinklarna är rät), likbenta trianglar (två av vinklarna och sidorna är lila långa) och liksidiga trianglar (alla sidor är lika långa och alla vinklar är lika stora, 60°).

 

Naturlig storlek

Ett objekt har varken förminskats eller förstorats

 

Mindre än

När ett tal har ett lägre värde än ett annat tal, eller en vinkel har ett färre antal grader än en annan vinkel.

 

Vertikalvinklar

När två linjer korsas bildas fyra vinklar. De som är mitt emot varnadra, de som är vertikala, är lika stora.

 

Sidovinklar

När två linjer korsas bildas fyra vinklar. De som är brevid varnadra, de som är sida vid sida, är tillsammans 180°.

 

Yttervinklar

Om vi förlänger basen i en triangel kommer den yttervinkeln vara den vinkel som uppstår från basen till triangelns ena sida (den som är närmast den förlängda basen). Yttervinkeln tillsammans med den vinkel som sitter på insidan av triangeln vid den förlängda basen är tillsammans 180°.

 

Större än

När ett tal har ett högre värde än ett annat tal, eller en vinkel har ett större antal grader än en annan vinkel.

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.