Ma åk 7: inför provet.

Såhär kan du förbereda dig inför provet:
– Titta på gamla anteckningar.
– Räknatvå tal per sida i boken. Sidorna som gäller är alla sidor i grön del samt sid 32-35 i röd del.

 

 

Provet tar upp följande delar

Delmoment Innehåller Metoder
1. Vårt talsystem Hur är vårt talsystem uppbyggt? Vad innebär bas 10? – Kunna placera ut tal på rätt position i positionssystemet,

– Förstå vad siffrorna i ett tal är värda

2. Multiplicera och dela med 10, 100, 1000 osv Hur kan du göra för att enklare multiplicera och dividera med 10, 100, 1000 osv – En metod för att på ett enkelt sätt multiplicera och dividdera med 10, 100, 1000.
3. Avrundning Hur avrundar vi tal? – Avrunda tal
4. De fyra räknesätten Metoder för addition, subtraktion, multiplikation, division – Skriftliga uppställningsmetoder för de fyra räknesätten
5. Prioriteringsreglerna I vilken ordning räknar vi om vi har flera olika räknesätt – Prioritera om det förekommer fler räknesätt i samma uppgift

– Kunna använda sifferdjävulen

6. Delbarhet Hur vi kan tänka när vi ska dela tal, regler för delbarhet, primtal. – Primtalsfaktorisera

 

 

Utvecklingen som sker i detta område:

utveckling_tal åk 7

 

 

Bilder från genomgångar

IMG_0558.JPG

IMG_0557.JPG

IMG_0545.JPG

IMG_0544.JPG

IMG_0520.JPG

IMG_0484.JPG