Ljud

Det här ska du kunna till provet

Grundprinciper

Övergripande begrepp som ni ska kunna i området

Ljud

Vad är ljud, förtunningar & förtätningar, ljudenergi, hur skapas ljud (högtalare, instrument mm omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi) 

Ljudets spektra

Infraljud, ultraljud, hörbart ljud, decibel

Mäta ljud

dB, ljudvågor – amplitud & våglängd, höga och låga toner (frekvens), högt och lågt ljud (volym)

Hur ljud sprids

Ljudets hastighet i olika medier, resonans

Örat

Övergripande, konstruktion, att kunna höra från olika riktningar

Ljudmiljöer

Oljud, skador, smärtgräns, hörbarhetsgräns, brus, sorl, tinnitus

 

Hur kan du förbereda dig?

– Läs igenom kapitel 4 om ljud i boken

– Svara på frågorna som finns i boken (både efter varje delkapitel och i slutet av kapitlet). Facit finns längst bak i boken.

– Spela kortleksspel för att lära dig begreppen och träna på hur de hör ihop

 

Två animationer som visar förtunningar och förtätningar.

ljud1 ljud2

Källuppgift 1

  1. Läs varandras texter. Markera svåra ord och begrepp. Använd kommentarsfunktionen såhär: markera det ord eller stycke du vill kommentera. Tryck på “kommenteraknappen”. Skriv din kommentar. Tryck på knappen kommentera.
    kommentarTyvärr verkar inte kortkommandot för att infoga kommentar fungera. Kortkommando för godkänna kommentar när du skrivit klart är crtl + enter. 
  2. Läs kritiskt, som Sabine brukar göra. Förklaras allt? Går det att ställa intressanta/relevanta följdfrågor? Ställ dem i så fall (som kommentarer). 
  3. Kolla så att du får en tydlig bild av det som finns med i texten. Skriv en kommentar om det är något du saknar (med hjälp av kommentarsfunktionenen). 
  4. “Kryssa i” rubricsen och förklara varför du har kryssat där (skriv en förklaring i den ruta din kompis hamnar i) . Rubriksen hittar du i detta dokument (klicka på länken, kopiera rubriksen och klistra in i din kompis dokument). 

Och glöm inte när du söker fakta och skriver anteckningar: “om det kan stå som en egen mening så har du inte brutit ner det tillräckligt”. Citat: Viktor L, 2015.