Om Sabine

Jag heter Sabine Louvet och är en stor matte- och NO-nörd. Jag brinner för att eleverna ska upptäcka det vackra och fascinerande med mina ämnen. Det gör jag vanligtvis på Äppelviksskolan i Stockholm och i matteprogrammet Kalkyl som har visats i Barnkanalen och SVT1. Det händer också att jag bloggar på Pedagog Stockholm, poddar i podden Det Är Lärarnas Fel eller diskuterar i olika lärargrupper på facebook.

Den tid som blir över efter poddar, bloggar, undervisning och diskussioner försöker jag hålla helt utanför skolans värld. Jag nördar ner mig i annat än mina ämnen; Sci-fi böcker, stickningar och storslagna planer för odlingar på kolonilotten.

Vill du kontakta mig finns jag på sabine@sabiner.se.

Så arbetar jag

Det är förstås svårt att kortfattat beskriva vad som sker i och utanför mitt klassrum. Det är givetvis en blandning av olika saker; genomgångar, diskussioner, tvär-grupper, frågepapper och allt möjligt. Nedan beskriver jag tre saker som ligger mig varmt om hjärtat just nu.

Flipped Classroom

Flipped Classroom går precis som namnet antyder ut på att flippa förutsättningarna för vad som sker i klassrummet. I stället för att läraren har en genomgång i klassrummet och eleverna sedan ska jobba med uppgifter och läxor som knyter an till detta filmar läraren sin genomgång och eleverna får titta på den i läxa. På så sätt frigörs tid till diskussioner och interaktioner mellan lärare och elever när uppgifterna görs i skolan i stället.

Jag använder mig av Flipped Classroom till och från. Jag tycker att det, i vissa arbetsområden, är en ypperlig metod för att frigöra min tid så jag kan finnas tillgänglig för eleverna i stället för att stå låst framför tavlan. Att genomgångarna filmas och ska tittas på hemma ställer också vissa spännande krav på mig som att de inte får vara för långa till exempel. Jag tror att både starka och svaga elever kan dra nytta av Flipped Classroom. De starka kan snabbspola genom partier där de redan snabbt förstått innehållet och de svaga kan gå tillbaka och se flera gånger. Givetvis diskuterar vi flipparna i klassrummet efter de sett dem. Då kan diskussionerna födjupas.

Kamratbedömning

Att eleverna ska äga sin kunskap och kunskapsutveckling är centralt i min undervisning. Ett sätt för att få syn på sin egen och andras kunskapsutveckling är kamratbedömning. Denna kan ta sig utryck i olika former, Två stjärnor och en önskan eller bedöma utifrån matris är två sätt jag använt mig av. Eleverna bedömer varandras arbeten och ger varandra respons på hur de kan gå vidare, antingen genom en direkt respons (önskan) eller genom matrisen.

75%:s-prov

75%:s-prov går ut på att eleverna gör samma prov två gånger. Det kan gå till så att eleverna skriver ett prov lektion 1, lektion 2 får de kamratbedöma och diskutera varandras svar utifrån en matris och lektion 3 är det dax att skriva igen. Det kan också se ut på andra sätt. Huvudsaken är att frågorna i examinationen på något sätt återkommer.

Att göra samma prov två gånger innebär att eleverna får tid att reflektera över sina svar och utveckla dem. Det innebär också att provtillfället blir ett lärotillfälle. Jag tycker att det är väldigt viktigt att proven inte bara innebär ett avslut på ett arbetsområde utan även ett tillfälle att lära sig mer och få nya funderingar.