Ljud

Det här ska du kunna till provet

Grundprinciper

Övergripande begrepp som ni ska kunna i området

Ljud

Vad är ljud, förtunningar & förtätningar, ljudenergi, hur skapas ljud (högtalare, instrument mm omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi) 

Ljudets spektra

Infraljud, ultraljud, hörbart ljud, decibel

Mäta ljud

dB, ljudvågor – amplitud & våglängd, höga och låga toner (frekvens), högt och lågt ljud (volym)

Hur ljud sprids

Ljudets hastighet i olika medier, resonans

Örat

Övergripande, konstruktion, att kunna höra från olika riktningar

Ljudmiljöer

Oljud, skador, smärtgräns, hörbarhetsgräns, brus, sorl, tinnitus

 

Hur kan du förbereda dig?

– Läs igenom kapitel 4 om ljud i boken

– Svara på frågorna som finns i boken (både efter varje delkapitel och i slutet av kapitlet). Facit finns längst bak i boken.

– Spela kortleksspel för att lära dig begreppen och träna på hur de hör ihop

 

Två animationer som visar förtunningar och förtätningar.

ljud1 ljud2