NO 15/1

Tidigare Nu
Nämna några energikällor Energikällorna – fördjupning produktion, funktion mm

Fördelar och nackdelar med produktion

Lite för och nackdelar om framställning i olika energikällor Problematisera – konsekvenser
Övergripande om hur kraftverkens funktion Från energikälla till hushåll (transporten, processen)
Övergripande kunskaper om miljöpåverkan Kostnader – investeringar
Lite olika argument för energikällor Människopåverkan
Risker
Tidsperspektiv
Hur samhället påverkas och vad som krävs, infrastruktur, geografiska förutsättningar
Skalan
Arbetsförhållanden
Ny forskning, nya uppfinningar

 

Kommentera