Newtons lagar

Newtons rörelselagar från Philosophiae Naturalis Principia Mathematica – Principia år 1687 lyder som följer:

Lag 1; Tröghetslagen

En kropp förblir i vila eller likformig rörelse (konstant hastighet) om den inte påverkas av yttre krafter.

Lag 2; Accelerationslagen

Kraften F som verkar på en kropp är proportionell med kroppens massa m och med kroppens acceleration a.

D.v.s. F = m*a

Lag 3; Reaktionslagen

Om en kropp påverkar en annan med en given kraft, återverkar den senare kroppen på den första med en lika stor men motsatt riktad kraft.

Alternativt formulerat:

Två kroppar påverkar alltid varandra med lika stora men motriktade krafter. ”Actioni contrariam semper et æqualem esse reactionem.” Ett exempel på en sådan kraft är rekyl eller normalkraft.

 

 

Kommentera