NO åk 8: Arbetsområdet kroppen

Utvidgning forskaruppgift

Er uppgift är nu att fördela frågeställningarna och delarna i ert organsystem så att ni tillsammans i era texter täcker upp hela organsystemet.

När du skriver din text är det viktigt att tänka på

 • Att använda de rubriker som finns som färdiga formatmallar i google drive.
 • Att tänka på syfte och målgrupp.
 • Att använda bilder för att illustrera din text.
 • Att du förklarar svåra begrepp om det behövs
 • Att du skriver ner dina källor, även de på bilderna. Medan du skriver kan du klistra in dem i texten men när den är klar ska de stå som en lista efter.

 

Feedbackuppgift

Dagens uppgift är att ge varandra feedback.

 1. Läs varandras texter. Markera svåra ord och begrepp. Använd kommentarsfunktionen.
 2. Kolla så att en får en tydlig bild av det som finns med i texten. Skriv en kommentar om det är något du saknar (med hjälp av kommentarsfunktionenen).
 3. Kryssa i rubricsen och förklara varför du har kryssat där.

 

Källuppgift

Dagens uppgift är att granska källorna i varandras texter.  När du granskar din kompis källor är det viktigt att du tänker på följande frågor:

 1. Hur många källor har din kompis använt?
 2. Hur pålitliga anse du att källorna är?
 3. Vilka källor hade du valt bort eller lagt till?

 

Digitala verkyg: omröstningar och quiz

Jag tänkte samla digitala verktyg jag använder eller tänker använda under kategorin Digitala verktyg. Först ut är Quiz/omröstningstjänsterna. Jag har hittills mest använt mig av socrative, vilken jag är väldigt förtjust i. 4008186 är koden till en socrative jag gjort om förändringsfaktor. Eleverna svarade i par och sedan tittade vi i helklass på deras svar och diskuterade utifrån dem.

 

Socrative

När du vill göra långa eller korta quiz som eleverna gör i egen takt eller lärarstyrd takt. Bäst gillar jag det när eleverna får arbeta i sin egen takt och vi diskuterar svaren gemensamt sedan. Minus för den icke visuellt attraktiva sammanställningen i ett excellark.

 

Mentimeter

När du vill få en snygg (!!) sammanställning av elevernas svar på en enstaka fråga (annars får du betala). För helklassgrejer där eleverna svarar enskilt.

Voto

Omröstningar med möjlighet till flera frågor, svaren sammanställs i tydliga stapeldiagram.

Ma åk 7: inför provet.

Såhär kan du förbereda dig inför provet:
– Titta på gamla anteckningar.
– Räknatvå tal per sida i boken. Sidorna som gäller är alla sidor i grön del samt sid 32-35 i röd del.

 

 

Provet tar upp följande delar

Delmoment Innehåller Metoder
1. Vårt talsystem Hur är vårt talsystem uppbyggt? Vad innebär bas 10? – Kunna placera ut tal på rätt position i positionssystemet,

– Förstå vad siffrorna i ett tal är värda

2. Multiplicera och dela med 10, 100, 1000 osv Hur kan du göra för att enklare multiplicera och dividera med 10, 100, 1000 osv – En metod för att på ett enkelt sätt multiplicera och dividdera med 10, 100, 1000.
3. Avrundning Hur avrundar vi tal? – Avrunda tal
4. De fyra räknesätten Metoder för addition, subtraktion, multiplikation, division – Skriftliga uppställningsmetoder för de fyra räknesätten
5. Prioriteringsreglerna I vilken ordning räknar vi om vi har flera olika räknesätt – Prioritera om det förekommer fler räknesätt i samma uppgift

– Kunna använda sifferdjävulen

6. Delbarhet Hur vi kan tänka när vi ska dela tal, regler för delbarhet, primtal. – Primtalsfaktorisera

 

 

Utvecklingen som sker i detta område:

utveckling_tal åk 7

 

 

Bilder från genomgångar

IMG_0558.JPG

IMG_0557.JPG

IMG_0545.JPG

IMG_0544.JPG

IMG_0520.JPG

IMG_0484.JPG