NO åk 8: Arbetsområdet kroppen

Utvidgning forskaruppgift

Er uppgift är nu att fördela frågeställningarna och delarna i ert organsystem så att ni tillsammans i era texter täcker upp hela organsystemet.

När du skriver din text är det viktigt att tänka på

 • Att använda de rubriker som finns som färdiga formatmallar i google drive.
 • Att tänka på syfte och målgrupp.
 • Att använda bilder för att illustrera din text.
 • Att du förklarar svåra begrepp om det behövs
 • Att du skriver ner dina källor, även de på bilderna. Medan du skriver kan du klistra in dem i texten men när den är klar ska de stå som en lista efter.

 

Feedbackuppgift

Dagens uppgift är att ge varandra feedback.

 1. Läs varandras texter. Markera svåra ord och begrepp. Använd kommentarsfunktionen.
 2. Kolla så att en får en tydlig bild av det som finns med i texten. Skriv en kommentar om det är något du saknar (med hjälp av kommentarsfunktionenen).
 3. Kryssa i rubricsen och förklara varför du har kryssat där.

 

Källuppgift

Dagens uppgift är att granska källorna i varandras texter.  När du granskar din kompis källor är det viktigt att du tänker på följande frågor:

 1. Hur många källor har din kompis använt?
 2. Hur pålitliga anse du att källorna är?
 3. Vilka källor hade du valt bort eller lagt till?

 

Digitala verkyg: omröstningar och quiz

Jag tänkte samla digitala verktyg jag använder eller tänker använda under kategorin Digitala verktyg. Först ut är Quiz/omröstningstjänsterna. Jag har hittills mest använt mig av socrative, vilken jag är väldigt förtjust i. 4008186 är koden till en socrative jag gjort om förändringsfaktor. Eleverna svarade i par och sedan tittade vi i helklass på deras svar och diskuterade utifrån dem.

 

Socrative

När du vill göra långa eller korta quiz som eleverna gör i egen takt eller lärarstyrd takt. Bäst gillar jag det när eleverna får arbeta i sin egen takt och vi diskuterar svaren gemensamt sedan. Minus för den icke visuellt attraktiva sammanställningen i ett excellark.

 

Mentimeter

När du vill få en snygg (!!) sammanställning av elevernas svar på en enstaka fråga (annars får du betala). För helklassgrejer där eleverna svarar enskilt.

Voto

Omröstningar med möjlighet till flera frågor, svaren sammanställs i tydliga stapeldiagram.